1A

MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

W tej klasie na poziomie rozszerzonym będziecie się uczyć języków obcych i matematyki. Od klasy drugiej jest możliwość wybrania przedmiotu rozszerzonego: geografia, fizyka, chemia co daje możliwość profilu politechnicznego. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy wykłady na politechnice i uniwersytecie, warsztaty językowe, spotkania z przedsiębiorcami. Klasa ta dedykowana jest osobom, które wiążą przyszłość z nauką języków obcych, studiowaniem kierunków ekonomicznych lub myślących o pracy w biznesie.

Co zyskujesz?
– możliwość przygotowania do pisania matury rozszerzonej z matematyki i języków obcych
– przygotowanie do podjęcia studiów na politechnice lub uniwersytecie na wydziałach filologicznych
– możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez politechnikę i uniwersytet
– spotkania z przedsiębiorcami i czerpanie z ich doświadczeń
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo proponowanych przez nas formach wolontariatu (na przykład praca przy organizowaniu imprez masowych)
– pogłębianie wiedzy o krajach anglojęzycznych i poszerzanie umiejętności językowych w ramach koło zainteresowań