Absolwenci gimnazjum

 • matematyka i informatyka
 • trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru (od 2 klasy – fizyka lub geografia)
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

PŁ: informatyka, informatyka stosowana, planowanie przestrzenne (+ rozszerzenie z geografii), budownictwo (+ rozszerzenie z fizyki), i in.

UŁ: analityka gospodarcza, archeologia, biologia, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, biotechnologia, chemia, etnologia, geoinformacja, historia, historia sztuki, klimatologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, politologia, studia regionalne, wojskoznawstwo, i in.

 • chemia i biologia
 • trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru (od 2 klasy -matematyka lub fizyka)
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański

UM: analityka medyczna, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, stomatologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, kosmetologia, techniki dentystyczne, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, i in.

UŁ: , archeologia, biologia, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, biotechnologia, chemia, chemia kosmetyczna, etnologia, historia sztuki, klimatologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, wojskoznawstwo, i in.

PŁ ( + rozszerzenie z matematyki): biogospodarka, biotechnologia, fizyka techniczna, inżynieria chemiczna i biotechnologia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, budownictwo, chemia, chemia budowlana, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, Inżynieria wzornictwa przemysłowego, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, transport, włókiennictwo i przemysł mody, zarządzanie i inżynieria produkcji, i in.

 • język polski i wiedza o społeczeństwie
 • trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru (od 2 klasy – historia lub geografia)
 • j.polski
 • matematyka
 • wos
 • historia
 • język angielski
 • język hiszpański
 • język niemiecki

UŁ: administracja, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, historia, historia sztuki, międzynarodowe studia kulturowe, politologia, polityka społeczna, prawo, regionalistyka kulturowa, studia regionalne, wojskoznawstwo, i in.

 •  geografia i angielski
 • trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru (od 2 klasy – matematyka lub historia lub j.polski lub wos)
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

UŁ: analityka biznesu, analityka społeczna, bezpieczeństwo narodowe, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, biotechnologia, ekonomia, etnologia, filologia angielska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia włoska, finanse i inwestycje, finanse międzynarodowe, geografia, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, historia, historia sztuki, klimatologia, informatyka, informatyka i ekonometria, inwestycje i nieruchomości, lingwistyka dla biznesu, i in.

PŁ ( + rozszerzenie z matematyki): planowanie przestrzenne, i in.