Erasmus+ (plany na lata 2019-2021)

 

Nasza szkoła jest w trakcie składania kolejnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Współpraca szkół (KA 229).

Projekt ma wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania europejskiego wymiaru edukacji, wspólnych wartości i postaw obywatelskich oraz poznawanie kultury każdego kraju biorącego udział w projekcie.

Koordynatorem nowego projektu jest Turcja, a naszymi krajami partnerskimi będą: Grecja, Portugalia, Rumunia, Serbia.

Czas trwania projektu; 01.09.2019-31.08.2021