Akademia przedszkolaka

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła realizuje wraz z Przedszkolem Miejskim nr 89 projekt „Akademia Przedszkolaka”. W ramach projektu dzieci z grupy IV i V uczestniczyły w lekcjach prowadzonych przez nauczycielki IX LO. W pierwszym półroczu pani Beata Gorczycka poprowadziła  lekcję biologii, a pani Aneta Jabłońska lekcję wychowania fizycznego. W II półroczu odbyła się lekcja historii poprowadzona przez panią Magdalenę Kopczyńską i kolejna lekcja wychowania fizycznego z panią Anetą Jabłońską. Dzieci spontanicznie i żywiołowo przyjmowały przekazywaną im wiedzę. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach i wciąż pytały, kiedy znów będą mogły odwiedzić naszą szkołę. Cieszymy się, iż mogliśmy sprawić radość przedszkolakom i promować IX LO w środowisku lokalnym.