Podróżujemy…

W połowie września br. – po długim turystycznym lockdownie – uczniowie klas 2a i 2b mogli wreszcie wyjechać na wycieczkę krajoznawczą po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Uczniowie zwiedzili m.in. ruiny zamków w Ogrodzieńcu, Bobolicach i Olsztynie.  Aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu sprzyjał integracji zespołów klasowych.